Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Od 21. července do 11. srpna  je otevřena výzva pro profesní organizace k podávání návrhů na nového člena Rady Státního fondu kinematografie na místo Jana Svěráka, který se k 31. březnu vzdal funkce. V případě volby na místo Radního, který se vzdal funkce, bude nový člen zvolen na dobu jeho mandátu, tedy do 20. dubna 2019 (§ 16 odst. 3 zákona o audiovizi). Výzva na návrhy kandidátů na toto místo v Radě Státního fondu kinematografie byla již jednou vyhlášena od 28. března do 17. dubna 2017. Avšak Poslanecká sněmovna ani v jednom ze dvou kol (28. června a 12. července 2017) nového člena nezvolila. Níže najdete důležité informace o členství v Radě, oficiální výzvu k předkládání návrhů a potřebné formuláře.

Výzva k podávání návrhů

Formulář pro podání návrhů

Čestné prohlášení

Členství v Radě Státního fondu kinematografie