Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Od 16. září do 31. října 2015 bude otevřena výzva k podávání návrhů na tři členy Rady, jejichž mandát započne dne 5. dubna 2016. V příloze této zprávy najdete důležité informace o členství v Radě podle nového zákona o audiovizi i formulář a oficiální výzvu k předkládání návrhů.

Co znamená být členem Rady Státního fondu kinematografie

Výzva k podávání návrhů

Formulář pro podání návrhu