Výzva k podávání návrhů na kandidáta komise filmových pobídek

Od 15.11. do 30.11. 2016 bude otevřena výzva k podávání návrhů na kandidáty na členství v Komisi Státního fondu kinematografie pro posuzování žádostí o registraci pobídkových projektů. V příloze této zprávy najdete oficiální výzvu k předkládání návrhů a formulář  pro podávání návrhů
Výzva k podávání návrhů k volbě členů Komise Státního fondu kinematografie 
Formulář pro podání návrhu kandidáta na člena Komise