Výzva k podávání návrhů na kandidáty komise

Od 8.2. do 8.3. 2016 bude otevřena výzva k podávání návrhů na kandidáty na členství v Komisi Státního fondu kinematografie pro posuzování žádostí o registraci pobídkových projektů. V příloze této zprávy najdete oficiální výzvu k předkládání návrhů a formulář  pro podávání návrhů

Výzva k podávání návrhů k volbě členů Komise Státního fondu kinematografie 

Formulář pro podání návrhu kandidáta na člena Komise