Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty – prodloužení lhůty pro podávání návrhů

V souladu se zákonem č. 496/2012  Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů a se Statutem Státního fondu kinematografie vyzývá tímto ředitel Státního fondu kinematografie profesní organizace k předkládání návrhů kandidátů na obsahové i ekonomické experty pro jednotlivé dotační okruhy.

Lhůta pro podávání návrhů: 4. – 18. července 2013 včetně, do 16:00 

Na základě rozhodnutí ředitelky Fondu a rozhodnutí Rady ze dne 18. července 2013 je lhůta pro podávání návrhů prodloužena do 31. července 2013 16:00 včetně.

Výzva Státního fondu kinematografie k podávání návrhů na kandidáty na experty Rady Státního fondu kinematografie

Formulář pro podání návrhu na kandidáta na experta Rady Státního fondu kinematografie