Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty - dojmenování

V souladu se zákonem č. 496/2012  Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů a se Statutem Státního fondu kinematografie vyzývá tímto ředitel Státního fondu kinematografie profesní organizace k předkládání návrhů kandidátů na ekonomické experty pro tyto dotační okruhy:

a) vývoj českého kinematografického díla
b) výroba českého kinematografického díla

Lhůta pro podávání návrhů: 6. května 2014 – 31. května 2014

Výzva k podávání návrhů na kandidáty na experty
Formulář pro podání návrhu na kandidáta na experta