Výzva ředitele Státního fondu kinematografie k podávání návrhů na kandidáty na experty Rady Státního fondu kinematografie

V souladu se zákonem č. 496/2012  Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů a se Statutem Státního fondu kinematografie vyzývá tímto ředitel Státního fondu kinematografie profesní organizace k předkládání návrhů kandidátů na obsahové i ekonomické experty pro jednotlivé dotační okruhy.

Lhůta pro podávání návrhů: 4. – 18. července 2013 včetně, do 16:00 

Výzva Státního fondu kinematografie k podávání návrhů na kandidáty na experty Rady Státního fondu kinematografie

Formulář pro podání návrhu na kandidáta na experta Rady Státního fondu kinematografie