Výzva k podávání návrhů na členy Rady Státního fondu kinematografie

Od 2. do 25. listopadu 2016 je otevřena výzva pro profesní organizace k podávání návrhů na nové členy Rady, jejichž mandát započne v období od 5. dubna 2017, v závislosti na schválení kandidátů Poslaneckou sněmovnou. Níže najdete důležité informace o členství v Radě, oficiální výzvu k předkládání návrhů a potřebné formuáře.

 

Co znamená být členem Rady Státního fondu kinematografie

Výzva k podávání návrhů

Formulář pro podání návrhu

Čestné prohlášení