Výzva k podávání žádostí - celoroční činnost institucí a filmových kanceláří

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujícím okruhu:

5. propagace českého kinematografického díla

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.