Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - vývoj literárního díla, distribuce českého díla, kinodistribuce zahraničního díla

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

1.vývoj českého kinematografického díla

3.distribuce kinematografického díla

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.