Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora distribučních projektů a podpora práce s publikem, propagace dobrého jména kinematografie, periodické publikace

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

3. distribuce kinematografického díla
5. propagace českého kinematografického díla
6. publikační činnost v oblasi kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.