Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - digitalizace a modernizace kin v roce 2016-2017

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

4. Technický rozvoj a modernizace

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.