Výzva k podávání žádostí – Distribuční projekty a podpora práce s publikem – projekty realizované od 1. září 2015 do 31. prosince 2016

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruhu:

3. Distribuce kinematografického díla

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem kvalitního žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh. Formulář žádosti bude spolu s Rozhodnutím a Expertní analýzou zveřejněn na webových stránkách Fondu.