Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - Podpora filmového vzdělávání v roce 2016 a 2017 (dvouletý grant)

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v tomto okruhu:

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh. Formulář žádosti bude spolu s Rozhodnutím a Expertní analýzou zveřejněn na webových stránkách Fondu.