Výzva k podávání žádostí o registraci projektů

Ve středu 27.2.2013 byl vládou České republiky schválen Statut Státního fondu kinematografie v rozsahu problematiky poskytování filmových pobídek. V souladu se zákonem o audiovizi a schváleným Statutem vyhlašuje ředitelka Státního fondu kinematografie („Fond“) Výzvu k podávání žádostí o registraci projektů, výzva je přílohou této tiskové zprávy.

Výzva je k dispozici ZDE.

Text Statutu je k dispozici ZDE.

Registrační období pro přijímání žádostí o registraci je období od 28.2.2013 do 22.3.2013, žádosti o registraci projektů je možno doručovat Fondu poštou, nebo osobně v pracovních dnech (s výjimkou 4.3. a 5.3.2013) v průběhu úředních hodin od 9:00 do 15:00, pouze 28.2.2013 do 17:00 hodin a 22.3.2013 do 13:00 hodin. Fond upozorňuje, že k podávání žádostí o registraci pobídkových projektů již neslouží podatelna Ministerstva kultury v Nosticově paláci! Osobní doručení žádostí o registraci je možné ve dnech 28.2. a 1.3.2013 na sekretariát Fondu na adrese Ministerstva kultury, Milady Horákové 139, 160 41, Praha 6, počínaje 6.3.2013 pak na adrese: Státní fond kinematografie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7. Pro poštovní doručení slouží po celé registrační období uvedená adresa Fondu ve Veletržním paláci.

Podrobnosti pro podávání žádostí o registraci stanoví výzva ředitele Fondu a vyplývají též ze zákona a ze Statutu Fondu. Fond zejména upozorňuje, že žadatel o registraci je povinen zaplatit před podáním žádosti správní poplatek ve výši 30.000 Kč na účet Fondu. V souladu s přechodnými ustanoveními Statutu je v případě nově registrovaných projektů rozhodným dnem, tedy dnem, odkdy vynaložené náklady projektu se pro účely pobídek považují za uznatelné (při zachování ostatních podmínek uznatelnosti) 1. Leden 2013, bez ohledu na doručení žádosti o registraci projektu Fondu.

Na projekty, které byly registrovány v předchozích letech podle Programu pro. podporu filmového průmyslu, se nové registrace nevztahují a bude jim vydáno osvědčení o evidenci na základě včas a řádně doručených žádostí o evidenci doručených Fondu v souladu s předchozí výzvou ředitele Fondu do 18.1.2013.