Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2016

Krátkodobá koncepce 2017 – veřejná konzultace

Rada Státního fondu kinematografie v nejbližších týdnech začne pracovat na sestavení krátkodobé koncepce pro rok 2017. Krátkodobá koncepce je dokument, který rozděluje finanční prostředky, jimiž Rada disponuje, mezi jednotlivé okruhy podpory a dále mezi jednotlivé typy projektů. Stanovuje také termíny, kdy budou příslušné výzvy vyhlášeny. Protože cílem Fondu je optimalizovat systém přidělování podpory tak, aby filmovým profesionálům pomohl vytvořit co nejlepší podmínky pro práci na projektech, je nezbytné znát postoj odborné veřejnosti, její názor na fungování koncepce v letošním roce i návrhy na změny.

Rada Fondu se tímto obrací na odbornou veřejnost se žádostí o připomínky ke krátkodobé koncepci 2016 a náměty, které by mohla Rada zvážit při zpracování koncepce na příští rok anebo při své další činnosti. V připomínkách se prosím zaměřte především na situace, kdy nastavení systému může žadatelům bránit:

                - Identifikovat příslušnou výzvu pro jejich projekt
                - Pečlivě připravit žádost a včas ji podat
                - Zpracovat všechny přílohy tak, aby sloužily k zamýšlenému účelu a ne jen pro forma
                - Dozvědět se výsledek rozhodování Rady včas kvůli další práci na projektech
                - Mít reálnou šanci dosáhnout na podporu

Případně uveďte situace, kdy konkrétní části procesu přidělování podpory mohou žadatele neúměrně zatěžovat.
Pokud spatřujete prostor pro zlepšení v dalších aspektech činnosti Rady, uveďte prosím konkrétní návrhy s patřičným zdůvodněním.

Návrhy můžete zaslat na adresu petr.vitek@fondkinematografie.cz, v kopii na adresu monika.bartosova@fondkinematografie.cz, nejpozději do 21. října 2016. Všechny návrhy budou zváženy a v maximální možné míře zohledněny v krátkodobé koncepci na rok 2017. Finální materiál se všemi připomínkami, odůvodněním a vypořádáním připomínek pak bude zveřejněn.

Výzva k připomínkám ke Krátkodobé koncepci 2016
Krátkodobá koncepce 2016