Výzva k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na členy Dozorčího výboru na nadcházející tříleté období. Plátci nebo poplatníci audiovizuálních poplatků mohou zasílat své návrhy na příslušném formuláři do 17. dubna 2017. 

Státní fond kinematografie vyhlásil první výzvu na podávání návrhů na kandidáty Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie v listopadu 2016 (od 4. do 25. listopadu 2016). V daném termínu obdržel Státní fond kinematografie celkem dva návrhy. Z důvodu malého počtu návrhů a zároveň nemožnosti z navržených kandidátů sestavit Dozorčí výbor Státního fondu kinematografie je zapotřebí vyhlásit novou výzvu k podávání návrhů kandidátů na členství v Dozorčím výboru Státního fondu kinematografie.

Výzva

Formulář pro návrh kandidáta 

Čestné prohlášení