Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie – výroba a vzdělávání

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruzích:

2. výroba českého kinematografického díla
8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

Tyto výzvy jsou určeny pro podávání žádostí o podporu na nové projekty.

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem kvalitního žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh. Formulář žádosti bude spolu s Rozhodnutím a Expertní analýzou zveřejněn na webových stránkách Fondu.