Výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie – vývoj a distribuce

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v okruzích:

1. vývoj českého kinematografického díla
3. distribuce kinematografického díla

Tyto výzvy jsou určeny pro podávání žádostí o podporu na nové projekty.

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem kvalitního žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh. Formulář žádosti bude spolu s Rozhodnutím a Expertní analýzou zveřejněn na webových stránkách Fondu.