Výzvy k podávání žádostí - výroba minoritní koprodukce, vývoj debut a filmová věda

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

1.vývoj českého kinematografického díla

2. výroba českého kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.