Výzvy k podávání žádostí - výroba minoritní koprodukce, filmová věda, distribuce českého a zahraničního filmu

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzvy k podávání žádostí o podporu kinematografie v těchto okruzích:

2. výroba českého kinematografického díla

3. distribuce kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
 

Tyto výzvy jsou určeny pro podávání žádostí o podporu na nové projekty.

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh. Formulář žádosti bude spolu s Rozhodnutím a Expertní analýzou zveřejněn na webových stránkách Fondu.