Výzvy k podávání žádostí - výroba hraného filmu, filmová výchova, distribuce českého filmu a zachování a zpřístupňování filmového dědictví

Státní fond kinematografie vyhlašuje výzv k podávání žádostí o podporu kinematografie v následujících okruzích:

2. výroba českého kinematografického díla 

3. distribuce kinematografického díla

7. zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

Lhůta pro podávání žádostí ve všech čtyřech výzvách plyne od 3. února 2015 do 3. března 2015.

 

Prosíme žadatele, aby se před vložením žádosti do Aplikace pozorně seznámili s Průvodcem žadatele. Prosíme žadatele, aby do Aplikace vkládali pouze formulář žádosti bez příloh.