Projekty, které podaly žadost o registraci do 5.5. 2016

1. Podrobné vyúčtování uznatelných nákladů projektu
2. Žádost o filmovou pobídku
3. Čestné prohlášení žadatele k žádosti o filmovou pobídku
4. Zpráva auditora