Projekty, které podaly žadost o registraci do 5.5. 2016

1. Podrobné vyúčtování uznatelných nákladů projektu
2. Průběžná zpráva auditora
3. Žádost o filmovou pobídku
4. Čestné prohlášení žadatele k žádosti o filmovou pobídku
5. Zpráva auditora