Aktuální výzvy

Zde naleznete výzvy, které jsou aktuální pro příjem žádostí o podporu


Výzvy vyhlášené od července 2017 se řídí novým Statutem Fondu. Hlavní změny oproti výzvám dle starého statutu najdete zde.

Plán výzev pro rok 2018 — Krátkodobá koncepce

1. vývoj českého kinematografického díla

2. výroba českého kinematografického díla

3. distribuce kinematografického díla

4. technický rozvoj a modernizace

5. propagace českého kinematografického díla

6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

7. zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví

8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie

9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie