Aktuální výzvy - distribuce kinematografického díla

2021-3-1-2 Distribuce filmu 
 
 
 
 
2020-3-2-18 byla vyhlášena se lhůtou podávání žádostí od 1. dubna 2020 do 30. září 2020. V reakci na situaci způsobenou epidemií COVID-19 byla výzva na základě usnesení č. 193/2020 ukončena ke dni 12. května 2020 a týž den vyhlášena nová výzva s lhůtou podávání žádostí od 13. května 2020 do 30. září 2020.

Zbylá alokace výzvy byla navášena o 5 mil. korun. S ohledem na potřebu zkrácení procesu podpory kinematografie se Rada Státního fondu kinematografie usnesením č. 194/2020 rozhodla ve výjimečném případě dle § 35 odst. 5 Zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) v mimořádné výzvě 2020-3-2-18A Mimořádná výzva Distribuce filmu rozhodovat bez expertních analýz.

 

GBER informace pro žadatele o podporu

Fond upozorňuje žadatele o podporu na nová pravidla vyplývající z GBER (nařízení Evropské komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem), a to zejména problematiky podniku v obtížích a splnění motivačního účinku 

Obecné informace k problematice GBER naleznete zde:

https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20GBER_podpora%20kinematografie.pdf

Definice podniku je obsažena v Příloze č. 1  GBER

Určení velikosti podniku je obsažena v Příloze č. 1 GBER

Definice podniku v obtížích je obsažena v článku 2 odst. 18 GBER, jakož i např. zde: Podnik v obtížích

Definice motivačního účinku je obsažena v článku 6 GBER