Aktuální výzvy - propagace českého kinematografického díla

2019-5-3-17 Činnost filmových kanceláří

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR           

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

2019-5-1-1 Účast českých filmů na zahraničních festivalech

              Příloha výzvy:Maximální výše dotace
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba             
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR