Aktuální výzva - publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy

2021-6-1-9 Projekty producentských firem, distributorů a provozovatelů kin zaměřené na výzkum a inovace v proměňujícím se prostředí audiovize

3. Podrobný popis projektu
              A) produkční firmy         
              B) distributoři               
              C) provozovatelé kina   
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
9. Závěrečná zpráva
              A) produkční firmy  
              B) distributoři           
              C) provozovatelé kina

10. Vyúčtování

Webináře pro žadatele ve výzvě

 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

Fond upozorňuje žadatele o podporu na nová pravidla vyplývající z GBER (nařízení Evropské komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem), a to zejména problematiky podniku v obtížích a splnění motivačního účinku v případě výzvy na periodické publikace (v případě ostatních výzev vyhlašovaných pod okruhem publikace se podmínka splnění motivačního účinku neuplatní)

Obecné informace k problematice GBER naleznete zde:

https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20GBER_podpora%20kinematografie.pdf

Definice podniku je obsažena v Příloze č. 1  GBER

Určení velikosti podniku je obsažena v Příloze č. 1 GBER

Definice podniku v obtížích je obsažena v článku 2 odst. 18 GBER, jakož i např. zde: Podnik v obtížích

Definice motivačního účinku je obsažena v článku 6 GBER