Aktuální výzvy - výroba českého kinematografického díla

2019-2-6-16 Výroba celovečerního hraného debutu

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:         
              A) fyzická osoba         
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR