Aktuální výzvy - výroba českého kinematografického díla

2020-2-10-29 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

3. Podrobný popis projektu        
              A) hrané kinematografické dílo          
              B) animované kinematografické dílo          
4. Rozpočet
              A) hrané kinematografické dílo          
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
10. Vyúčtování  
              A) hrané kinematografické dílo          
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo     
             

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

2020-2-9-27 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

2020-2-8-26 Výroba celovečerního hraného debutu

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

 

 
 

GBER informace pro žadatele o podporu

Fond upozorňuje žadatele o podporu na nová pravidla vyplývající z GBER (nařízení Evropské komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem), a to zejména problematiky podniku v obtížích a splnění motivačního účinku 

Obecné informace k problematice GBER naleznete zde:

https://fondkinematografie.cz/assets/media/files/fond/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20z%C3%A1sady%20GBER_podpora%20kinematografie.pdf

Definice podniku je obsažena v Příloze č. 1  GBER

Určení velikosti podniku je obsažena v Příloze č. 1 GBER

Definice podniku v obtížích je obsažena v článku 2 odst. 18 GBER, jakož i např. zde: Podnik v obtížích

Definice motivačního účinku je obsažena v článku 6 GBER