Aktuální výzvy - výroba českého kinematografického díla

 
2018-2-10-30 Výroba dokumentárního filmu
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:            
              A) fyzická osoba            
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 
 
2018-2-9-28 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
3. Podrobný popis projektu
              A) hrané kinematografické dílo             
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo
4. Rozpočet
              A) hrané kinematografické dílo             
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:             
              A) fyzická osoba             
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR             
10. Vyúčtování projektu
              A) hrané kinematografické dílo             
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo