Aktuální výzvy - vývoj českého kinematografického díla

 
2019-1-2-8 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
 
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
Přílohy závěrečné zprávy: