Výroba českého kinematografického díla

2022-2-2-7 Výroba celovečerního hraného filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            

 

2022-2-1-4 Výroba dokumentárního filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

2022-12-1-9  Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 
Vývoj: 9. Závěrečná zpráva — vývoj animovaného filmu 
Přílohy závěrečné zprávy      
                    A) aproximativní (plánovaný) výrobní rozpočet    
                    B) aproximativní (plánovaný) finanční plán výroby
                    C) zpráva o zajištění autorských práv
Výroba:

 

2022-2-3-10 Výroba celovečerního hraného debutu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            

2022-2-4-11 Výroba krátkometrážního hraného filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

upozorňujeme žadatele, že u nově vyhlášených výzev je upravený formulář žádosti. Je třeba si vždy stáhnout aktuální formuláře.

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            

2021-2-8-24 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

 

2021-2-7-21 Výroba celovečerního hraného filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 
 

2021-2-5-16 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

3. Podrobný popis projektu
              A) výroba hraný          
              B) výroba animovaný           
              C) výroba dokument 
4. Rozpočet
              A) rozpočet hraný          
              B) rozpočet animovaný           
              C) rozpočet dokument
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
9. Závěrečná zpráva                          
10. Vyúčtování
              A) vyúčtování hraný          
              B) vyúčtování animovaný           
              C) vyúčtování dokument 

 

2021-12-2-20  Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 
Vývoj: 9. Závěrečná zpráva — vývoj animovaného filmu 
Přílohy závěrečné zprávy      
                    A) aproximativní (plánovaný) výrobní rozpočet    
                    B) aproximativní (plánovaný) finanční plán výroby
                    C) zpráva o zajištění autorských práv
Výroba:

2021-2-6-19  Výroba dokumentárního filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

4. Rozpočet            
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
9. Závěrečná zpráva                        
             

2021-2-3-11 Výroba celovečerního hraného debutu

Hodnocení
 

2021-12-1-10 Kompletní vývoj nebo výroba animovaného filmu

 
Žádost vývoj:
Závěrečná zpráva — vývoj animovaného filmu 
Přílohy závěrečné zprávy      
                    A) aproximativní (plánovaný) výrobní rozpočet vývoj       
                    B) aproximativní (plánovaný) finanční plán výroby
                    C) kompletní vývoj animovaného seriálu
Žádost výroba:
Závěrečná zpráva — výroba animovaného filmu                         

 

2021-2-4-12 Výroba krátkometrážního hraného filmu

Expertní analýzy
Hodnocení
 
 

 

2021-2-2-7 Výroba celovečerního hraného filmu

Expertní analýzy
Hodnocení
 
2021-2-1-4 Výroba dokumentárního filmu
Expertní analýzy
Hodnocení
 

 

2020-2-8-26 Výroba celovečerního hraného debutu

Expertní analýzy
Hodnocení
 

2020-2-9-27 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Expertní analýzy
 

2020-2-10-29 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Expertní analýzy
Hodnocení
Vyúčtování  
              A) hrané kinematografické dílo          
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo     
             

 

2020-2-7-19 Výroba celovečerního hraného filmu

Expertní analýzy
Hodnocení
 
2020-2-4-14 Výroba animovaného filmu
Expertní analýzy
Hodnocení
 

2020-2-6-17 Výroba dokumentárního filmu

Expertní analýzy
Hodnocení
 
2020-2-5-16 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
Expertní analýzy
Hodnocení
Vyúčtování
              A) hrané kinematografické dílo         
              B) animované kinematografické dílo         

              C) dokumentární kinematografické dílo

 

2020-2-2-8 Výroba dokumentárního filmu
 
 

2020-2-3-10 Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Závěrečná zpráva
 

 

2020-2-1-4 Výroba celovečerního hraného filmu

Expertní analýzy
 

2019-2-7-18 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Expertní analýzy
 
 

2019-2-6-16 Výroba celovečerního hraného debutu

Expertní analýzy
Hodnocení
 

2019-2-5-12 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

Expertní analýzy
Hodnocení  Vyúčtování
              A) Hrané kinematografické dílo            
              B)  Animované kinematografické dílo                      
 
2019-2-3-9 Výroba animovaného filmu

2019-2-2-5 Výroba krátkometrážního hraného filmu

 
 
2019-2-1-4 Vyroba celovecerniho hraneho filmu
 
Expertní analýzy
Závěrečná zpráva
 
 
2018-2-10-30 Výroba dokumentárního filmu
 
2018-2-9-28 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
Vyúčtování projektu
             A) hrané kinematografické dílo   
             B) animované kinematografické dílo     
 
2018-2-8-24 Výroba experimentálního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech
 
2018-2-7-20 Výroba celovečerního hraného filmu
 
 
2018-2-6-17 Výroba celovečerního hraného debutu
 
2018-2-5-14 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
Závěrečná zpráva
Vyúčtování projektu
             A) Hrané kinematografické dílo
             B) Animované kinematografické dílo
             C) Dokumentární kinematografické dílo
 
2018-2-4-10 Výroba dokumentárního filmu ​
 
2018-2-3-8 Výroba animovaného filmu ​
 
2018-2-2-4 Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech ​
 
Výzva č. 2018-2-1-1 Výroba celovečerního hraného filmu
 
Výzva č. 2017-2-9-31 Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových nákladech projektu
 
Výzva č. 2017-2-8-22 Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech
 
Výzva č. 2017-2-7-20 — Výroba celovečerního hraného debutu s majoritní českou účastí
Výzva č. 2017-2-5-18 — Výroba krátkometrážního hraného filmu s majoritní českou účastí
 
Výzva č. 2017-2-4-15 — Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu
 
Výzva č. 2017-2-3-7 — Výroba dokumentárního filmu s majoritní českou účastí
 
Výzva č. 2017-2-2-5 — Výroba animovaného filmu s majoritní českou účastí
 
Výzva č. 2017-2-1-2 — Výroba celovečerního hraného filmu s majoritní českou účastí
 
Výzva č. 2016-2-10-34 — Podpora minoritních koprodukcí (s minoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)
 

Výzva č. 2016-2-4-29 – Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s majoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Hodnocení

Výzva č. 2016-2-8-24 — Celovečerní hraný film
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů


Výzva č. 2016-2-4-15 — Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2016-2-5-18 — Krátkometrážní hraný film
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-2-8-28 — Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film (s minoritní českou finanční účastí na celkových výrobních nákladech)
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2015-2-8-25 — Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-2-7-20 - Celovečerní hraný film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2015-2-5-17 — Krátkometrážní hraný film a experimentální film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-2-6-18 — Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let)
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-2-4-13 — Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2015-2-3-9 - Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2015-2-2-8 - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2015-2-1-2 - Celovečerní hraný film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
 

Výzva č. 2014-2-8-24 - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů)
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2014-2-7-20 - Celovečerní hraný film (s českou finanční účastí od 50% financování celkových výrobních nákladů) 
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-2-6-14 - Krátkometrážní hraný film a experimentální film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2014-2-5-13 - Celovečerní hraný film - debut (režisér do 35 let)
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2014-2-3-4 - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2014-2-4-5 - Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
​Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-2-1-1- Celovečerní hraný film
Výzva 
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2014-2-2-2- Minoritní koprodukce - celovečerní hraný, animovaný, dokumentární film 
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí
 

Výzva č. 2013-2-1-3 - Celovečerní nebo krátkometrážní hraný film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí

Výzva č. 2013-2-2-4 - Celovečerní nebo krátkometrážní dokumentární film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů

Výzva č. 2013-2-3-5 - Celovečerní nebo krátkometrážní animovaný film
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí

Výzva č. 2013-2-4-6 - Minoritní koprodukce
Výzva
Výsledky rozhodování Rady Státního fondu kinematografie
Žádosti o podporu kinematografie
Expertní analýzy
Zápisy z losování expertů
Kladná rozhodnutí
Záporná rozhodnutí