Propagace českého kinematografického díla

2018-5-3-15 Propagace dobrého jména české kinematografie
 
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
 
Výzva č. 2017-5-1-1 — Účast českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie 
3. Podrobný popis projektu 
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele 
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti

Výzva č. 2016-5-1-1 - Podpora účasti českých filmů na mezinárodních festivalech nebo při nominaci na mezinárodní ceny
 

Výzva byla vyhlášena 2. února 2016 se lhůtou podávání žádostí od 3. února 2016 do 31. ledna 2017. Vzhledem k přijetí novely zákona o audiovizi v průběhu roku 2016, byla původní výzva na základě usnesení Rady 1672016 ukončena ke dni 16. září 2016 a tentýž den vyhlášena nová výzva se lhůtou podávání od 17. září a ve stejném znění. Nová výzva reflektuje úpravy přijaté novelou zákona o audiovizi. Ve věcném zaměření výzvy nedošlo k žádným změnám, číslo výzvy se nemění.

Alokace původní výzvy byla snížena o částku, která byla doposud rozdělena projektům, které se do této výzvy přihlásily. Vzhledem k chybnému výpočtu alokace při novém vyhlášení výzvy 2016-5-1-1 Podpora účasti českých filmů na zahraničních festivalech nebo při nominacích na mezinárodní ceny, která byla znovu vyhlášena v září, byla výzva na základě usnesení Rady č. 385/2016 k 16. prosinci 2016 ukončena a tentýž den byla vyhlášena nová výzva se správnou alokací s lhůtou podávání žádostí od 17. prosince 2016 do 31. ledna 2017.

1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie 
3. Podrobný popis projektu 
4. Rozpočet – finanční plán – harmonogram
5. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele 
6. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti