Propagace českého kinematografického díla

2018-5-1-2 Účast českých filmů na zahraničních festivalech

              Příloha výzvy: Maximální výše dotace
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
 
2018-5-4-18 Činnost filmových kanceláří v roce 2019
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:             
              A) fyzická osoba             
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR             
 
2018-5-3-15 Propagace dobrého jména české kinematografie
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
10. Vyúčtování