Výroba českého kinematografického díla

2020-2-7-19 Výroba celovečerního hraného filmu

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

2020-2-4-14 Výroba animovaného filmu

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

2020-2-6-17 Výroba dokumentárního filmu

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

 

2020-2-5-16 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

3. Podrobný popis projektu
              A) hrané kinematografické dílo          
              B) animované kinematografické dílo          
              C) dokumentární kinematografické dílo
4. Rozpočet
              A) hrané kinematografické dílo         
              B) animované kinematografické dílo         
              C) dokumentární kinematografické dílo
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
10. Vyúčtování
              A) hrané kinematografické dílo         
              B) animované kinematografické dílo         

              C) dokumentární kinematografické dílo

 

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU