Výroba českého kinematografického díla

2021-2-5-16 Minoritní koprodukce hraného, animovaného nebo dokumentárního filmu

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

3. Podrobný popis projektu
              A) výroba hraný          
              B) výroba animovaný           
              C) výroba dokument 
4. Rozpočet
              A) rozpočet hraný          
              B) rozpočet animovaný           
              C) rozpočet dokument
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
9. Závěrečná zpráva                          
10. Vyúčtování
              A) vyúčtování hraný          
              B) vyúčtování animovaný           
              C) vyúčtování dokument 

Informace pro žadatele o podporu kinematografie ve vztahu k nové Úmluvě Rady Evropy o filmové koprodukci:

Dne 1. dubna 2021 nabývá platnosti a účinnosti nová Úmluva o filmové koprodukci. Vzhledem k této skutečnosti se o podporu kinematografie mohou ucházet i projekty, které mají českou finanční účast, v případě vícestranných koprodukcí, na projektu nižší než 10 % za předpokladu, že budou splněny podmínky vyplývající z této Úmluvy.

Do konce března Fond zveřejní potřebné formuláře a metodiku k podávání žádostí o prozatímní a konečný koprodukční statut v souladu s podmínkami Úmluvy.

Znění nové Úmluvy naleznete zde