Vývoj českého kinematografického díla

2019-1-4-15 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:         
              A) fyzická osoba         
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR          
10. Vyúčtování

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU

2019-1-3-11 Kompletní vývoj animovaného filmu
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:          
              A) fyzická osoba          
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR           
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
Přílohy závěrečné zprávy:
              A) Aproximativní (plánovaný) výrobní rozpočet
              B) Aproximativní (plánovaný) finanční plán výroby
              C) Zpráva o zajištění autorských práv
10. Vyúčtování
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU
 
 
2019-1-2-8 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého     tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
Přílohy závěrečné zprávy:
              A) Aproximativní (plánovaný) výrobní rozpočet
              B) Aproximativní (plánovaný) finanční plán výroby
              C) Zpráva o zajištění autorských práv
10. Vyúčtování
 
APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU