Vývoj českého kinematografického díla

2020-1-1-3 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
 
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:           
              A) fyzická osoba           
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR            
Přílohy závěrečné zprávy:
 

 

 

2019-1-4-15 Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:         
              A) fyzická osoba         
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR          
10. Vyúčtování

APLIKACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI FONDU