Vývoj českého kinematografického díla

2018-1-3-13 Kompletní vývoj animovaného filmu
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
Přílohy závěrečné zprávy:
             A) Aproximativní (plánovaný) výrobní rozpočet
             B) Aproximativní (plánovaný) finanční plán výroby
             C) Zpráva o zajištění autorských práv
10. Vyúčtování
 
2018-1-2-9 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
              A) Podmínky účasti projektu v prvním cyklu Dramaturgického inkubátoru
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
Přílohy závěrečné zprávy:
              A) Aproximativní výrobní rozpočet
              B) Aproximativní finanční plán výroby
              C) Zpráva o zajištění autorských práv
10. Vyúčtování projektu
 
2018-1-1-7 Kompletní vývoj dokumentárního filmu
 
1. Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie
2. Žádost o podporu kinematografie
3. Podrobný popis projektu
4. Rozpočet
5. Finanční plán
6. Harmonogram
7. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele:              
              A) fyzická osoba              
              B) právnická osoba se sídlem na území ČR              
              C) právnická osoba se sídlem mimo území ČR
              D) právnická osoba se sídlem mimo území ČR, která podává žádost prostřednictvím svého tuzemského odštěpného závodu
8. Prohlášení žadatele o vyloučení osob z řízení o žádosti
9. Závěrečná zpráva
Přílohy závěrečné zprávy:
              A) Aproximativní výrobní rozpočet
              B) Aproximativní finanční plán výroby
              C) Zpráva o zajištění autorských práv
10. Vyúčtování projektu