Závěrečná zpráva

1. vývoj českého kinematografického díla
2. výroba českého kinematografického díla
3. distribuce kinematografického díla
4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie
5. propagace českého kinematografického díla
6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
7. zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví
8. vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie
9. filmový festival a přehlídka v oblasti kinematografie
10. ochrana práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům