Změna evidence

  1. Žádost o změnu osvědčení o evidenci pobídkového projektu
  2. Rozpočet pobídkového projektu k Žádosti o změnu OoE
  3. Finanční plán pobídkového projektu