Zveřejnění nového formuláře pro žádosti o navýšení podpory v distribuci

Na webu fondu byl zveřejněn nový formulář určený již podpořeným projektům distribuce, které budou žádat o změnu výše podpory.

Najdete jej i s pokyny zde.

Rada Státního fondu kinematografie kromě mimořádných výzev zároveň alokovala 12 milionů do rezervy určené na pomoc pro již dříve podpořené a nyní ohrožené projekty. Rezerva je určena specificky například na distribuční projekty, které již podporu obdržely, nicméně jejich kampaň byla přerušena epidemií COVID-19, a budou mít proto výrazně zvýšené náklady.