Domů

 

Výzvy k podávání žádostí - výroba minoritní koprodukce, vývoj debut a filmová věda

Více

Dne 6.5.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Více

Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie - vývoj literárního díla, distribuce českého díla, kinodistribuce zahraničního díla

Více