Domů

 

Výzva k podávání návrhů kandidátů na experty Státního fondu kinematografie

Více

Výsledky rozhodování Rady - Výroba animovaného filmu s majoritní českou účastí, Filmová výchova ve školním roce 2017/2018

Více

Výsledky rozhodování Rady - Kompletní vývoj dokumentárního filmu

Více