O státním fondu kinematografie

Rada Státního fondu kinematografie
Dozorčí výbor
Experti
Rozpočet Státního fondu kinematografie
Informace pro žadatele a příjemce podpory
Formuláře 
Legislativa
Výroční zpráva
GDPR - Zpracování osobních údajů
Licence
Studie
Prezentace
Úřední deska
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Etická linka — ohlašovna podnětů na porušení práva EU
Czech Film Center
Czech Film Commission
 

Státní fond kinematografie vznikl 1. ledna 2013 na základě zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Státní fond kinematografie zejména
a) vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizi,
b) vede evidenci v oblasti audiovize,
c) poskytuje podporu kinematografie,
d) vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců, která připadnou státu podle jiného právního předpisu,
e) vykonává práva výrobce audiovizuálních děl, která na jeho právního předchůdce přešla podle jiného právního předpisu, a práva výrobce zvukově obrazového záznamu, která mu náleží podle jiného právního předpisu,
f) přiděluje koprodukční statut podle Úmluvy nebo jiné mezinárodní smlouvy o filmové koprodukci,
g) poskytuje filmové pobídky,
h) vykonává činnosti stanovené jinými právními předpisy.