Pobídky

Informace související s obnovením přijmu žádostí o registraci 

 

Průvodce žadatele o filmovou pobídku dle platné právní úpravy

Metodika Fondu k ověření uznatelných nákladů žadatele o filmovou pobídku

Prezentace Fondu v titulcích AV díla

Statut Státního fondu kinematografie — novela s účinností od 6. 12. 2021

Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) – novela s účinností od 13. 1. 2024

 

Poskytování filmových pobídek se od 1.1.2017 řídí Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER)

Základní zásady GBER — informace pro žadatele

Konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (konsolidované znění v podobě úpravy účinné ke dni 10. 7. 2017)

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (původní znění účinné od 1. 7. 2014)

 

Archív

Sdělení o opatření ředitelky SFKMG č. 1/2023 — filmové pobídky

Pozor, změna termínu - informace k registraci nových pobídkových projektů

Sdělení o opatření ředitelky SFKMG č. 4 — filmové pobídky 

Sdělení o opatření ředitelky SFKMG č. 3 — filmové pobídky

Sdělení o opatření ředitele SFKMG č. 2 — filmové pobídky

Sděleni o opatření ředitele Státního fondu kinematografie 2/2019

Sdělení o opatření ředitelky Státního fondu kinematografie 1/2019

Předchozí znění legislativních dokumentů SFKMG

Program podpory filmového průmyslu MK