Pobídky

Sděleni o opatření ředitele Státního fondu kinematografie 2/2019

Sdělení o opatření ředitelky Státního fondu kinematografie 1/2019

 

Průvodce žadatele o filmovou pobídku dle platné právní úpravy

Metodika Fondu k ověření uznatelných nákladů žadatele o filmovou pobídku

Prezentace Fondu v titulcích AV díla

Statut Státního fondu kinematografie — novela s účinností od 3.5.2017

Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) – novela s účinností od 6.5.2016

 

Poskytování filmových pobídek se od 1.1.2017 řídí Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 (GBER)

Základní zásady GBER — informace pro žadatele

Konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (konsolidované znění v podobě úpravy účinné ke dni 10. 7. 2017)

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (původní znění účinné od 1. 7. 2014)

 

Dokumenty související s předešlou právní úpravou filmových pobídek:

Oznámení — filmové pobídky 

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o registraci projektů v roce 2016

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o registraci projektů v roce 2015

Mimořádné oznámení o dodatečných disponibilních prostředcích na filmové pobídky

Změna termínu vydání Osvědčení o registraci pobídkových projektů

Oznámení ředitelky Státního fondu kinematografie o disponibilních prostředcích pro filmové pobídky a výzva k podávání žádostí o registraci projektů v roce 2014

Výzva k podávání žádostí o registraci projektů ze dne 28.2.2013

Průvodce žadatele o filmovou pobídku

Zákon č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Statut Státního fondu kinematografie
Posouzeni filmových pobídek Evropskou Komisí z roku 2010

Statut Fondu pro filmové pobídky platný od 27.2.2013 do 28.8.2013