2018-1-5-23 Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

Do výzvy na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu bylo podáno celkem 22 žádostí, které dohromady požadovaly cca 16 milionů korun, přičemž na výzvu bylo alokováno 13 milionů korun. Rada se rozhodla podpořit devět projektů celkovou částkou 7 010 000 korun. Zbylé prostředky nebyly rozděleny.
Filmaře přihlášené do výzvy zajímají především současná témata v širokém spektru žánrů od psychologických dramat až po komedie pro široké publikum a mýtický horor. Zásadní problémy současnosti jsou reflektovány hned ve třech dystopických dramatech z blízké budoucnosti (Běžná selhání, Vzkříšení a Věčný klid).
I nadále na Fond přicházejí projekty vracející se k traumatům druhé světové války a padesátých let (Arvéd, 1938 a Pérák). Ze dvou předkládaných pohádek nepřesvědčila Radu ani jedna. Autoři úspěšných divadelních her (Pérák, Penis pravdy, V rytmu swingu buší srdce mé) hodlají převést své inscenace na filmové plátno.
Jak producent, tak tvůrčí tým si často plně neuvědomují, že i žádost na kompletní vývoj by měla dávat určitou představu o směřování k filmovému tvaru, tedy o zamýšlené audiovizuální podobě chystaného snímku, a měla by být v určitém stádiu rozpracovanosti. Toto platí pro celou řadu žádostí, které jsou nepromyšlené, texty ledabylé, dramaturgické explikace jsou často jen doporučením, treatment pouze lehce rozšířenou synopsí apod. Zvláště zarážející je to v případech, když producenti mají možnost učinit své producentské rozhodnutí a připravit žádost na podkladě první verze scénáře, jehož tvorba byla u některých projektů podpořena ve výzvě na První verzi scénáře.
Rada u některých žadatelů snižovala kredit na základě dlouhodobého nedodávání požadovaných podkladů v daných termínech, nebo pro další neplnění povinností vzhledem k Fondu.
Kromě rozhodnutí o podpoře Rada vybírala také projekty do druhého cyklu Dramaturgického inkubátoru (Fénix 2), které se do programu přihlásily, aby mohly konzultovat své scénáře s renomovanými zahraničními dramaturgy. Spolu s radními projekty vybírají také odborní garanti programu Gyula Gazdag a Simon Perry. Inkubátoru se mohou zúčastnit pouze projekty, které zároveň získaly od Rady podporu na kompletní vývoj celovečerního hraného filmu nebo na vývoj první verze scénáře. V tomto cyklu byly vybrány projekty Kola, Otel Prague, Polárka, Rok vdovy a Můj děda pirát podpořené v předchozích výzvách pro vývoj scénáře a projekt Věčný klid podpořený v této výzvě.

Hodnocení

Výsledky rozhodování