Archiv - PPFP

Program podpory filmového průmyslu spustil poskytování filmových pobídek v České republice v letech 2010 - 2012. Poskytovatelem podpory bylo Ministerstvo kultury a cílem byla podpora filmové produkce v ČR a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku. Program byl také dodatečným zdrojem financování národní kinematografie.

Podle metodiky evaluace zpracované EEIP, a.s., návratnost podpory dosahovala v roce 2011 v průměru hodnoty 118 % p.a.. (veřejným rozpočtům se ve formě výnosů a úspor vracelo 118 % vyplacené podpory). Zavedením filmových pobídek došlo k zastavení propadu českého filmového průmyslu.

Čeští filmaři jsou uznáváni jako kvalitní, nadaní a velmi kreativní profesionálové schopní poskytovat služby na špičkové světové úrovni. Tento fakt spolu s významnými dopady realizace zahraničních (ale i úspěšných českých produkcí) na území ČR podporuje zvyšování obecného povědomí o ČR a jejích přednostech. Úspěchy českých nebo zahraničních filmů na světových festivalech propagují jak českou kinematografii a filmový průmysl, tak ČR jako celek v zahraničí. Přínosy pobídek je možné najít v rozvoji regionů, turizmu, lidských zdrojů a zaměstnanosti, inovace a kreativity. Pro konkurenceschopnost ČR se jeví jako významné, aby do budoucna byla schopna exportovat sofistikované služby (jimž jsou mj. i služby filmové produkce), které nyní tvoří pouze malý podíl z jejího celkového exportu služeb.

Tabulka poskytnutých podpor z PPFP

DOKUMENTY:
Legislativní
Usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2009 č. 1304 k návrhu Programu podpory filmového průmyslu
Program podpory filmového průmyslu
Příkaz ministra kultury č. 12-2010
Sdělení o filmu - Cinema Communication
Posouzeni filmových pobídek Evropskou Komisí z roku 2010

Vyplacená podpora
Seznam vyplacených dotací 2010
Seznam vyplacených dotací 2011
Seznam vyplacených dotací 2012

Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu
Vyhodnoceni PPFP 2010
Vyhodnoceni PPFP 2011