Informace pro žadatele a příjemce podpory

Manuál žadatele

Podmínky vyplacení dotace – prokázání bezdlužnosti pro projekty před novelou Zákona o audiovizi (podpořeným dle výzev vyhlášených před 6. 5. 2016)