Dozorčí výbor

Dozorčí výbor (dále jen Výbor) je podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, jedním ze tří základních orgánů Státního fondu kinematografie. Jeho hlavní úlohou je kontrola činnosti a hospodaření Státního fondu kinematografie.

Pět jeho členů je jmenováno ministrem kultury z řad zástupců jednotlivých plátců poplatků na jejich návrh. Na základě novely zákona o audiovizi pak dva členy jmenuje ministr kultury a dva ministr financí. Funkční období členů Výboru je 3 roky. Opětovné jmenování je možné.

Členy Výboru jsou:
Eva Andrejková  (17. února 2020 – 16. února 2026),
František Beckert (17. února 2020 – 16. února 2026),
Klára Málková (18. února 2020 – 17. února 2026),
Lenka Holubová Mikolášová (18. února 2020 – 17. února 2026),
Klára Brachtlová (10. ledna 2024 – 10. ledna 2027),
Aleš Danielis (10. ledna 2024 – 10. ledna 2027),
Ondřej Rečka (10. listopadu 2023 – 10. listopadu 2026),
David Horáček (16. prosince 2021 — 15. prosince 2024),
Lukáš Kubát (28.února 2024 — 15. prosince 2024).
 
Zápisy z jednání Dozorčího výboru Státního fondu kinematografie