Komise pro filmové pobídky

Komise pro filmové pobídky posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) zákona o audiovizi a vydává k nim stanoviska. Předmětem činnosti Komise je tedy u každého pobídkového projektu vyhodnocení kulturního testu (kulturní a výrobní kritéria), ověření jeho souladu s právními předpisy ČR a ověření, zda projekt není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost.

Členové Komise jsou jmenování ministrem kultury z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti v oblasti audiovize, navržených profesními organizacemi působícími v oblasti audiovize.

Komise má 5 členů, jejich funkční období je 3 roky. Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

Informace vztahující se k činnosti Komise, jejímu složení a rozhodování: § 51 zákona o audiovizi a odst. 8.1 Statutu fondu

 

Aktuální složení Komise:

Nataša Slavíková (od 18. 5. 2022) - předsedkyně

Lubomír Konečný (od 18. 5. 2022) - místopředseda

Ivana Košuličová (od 18. 5. 2022)

Ludmila Claussová (od 18. 5. 2022) 

Daniela Vopeláková Staníková (od 12. 2. 2023)