Komise pro filmové pobídky

Komise pro filmové pobídky posuzuje žádosti o registraci pobídkového projektu z hlediska splnění obsahových předpokladů podle § 42 odst. 1 písm. c) zákona o audiovizi a vydává k nim stanoviska. Předmětem činnosti Komise je tedy u každého pobídkového projektu vyhodnocení kulturního testu (kulturní a výrobní kritéria), ověření jeho souladu s právními předpisy ČR a ověření, zda projekt není pornografické povahy, neschvaluje násilí nebo otevřeně neuráží lidskou důstojnost.

Členové Komise jsou jmenování ministrem kultury z řad uznávaných osobností, které mají zkušenosti v oblasti audiovize, navržených profesními organizacemi působícími v oblasti audiovize.

Komise má 5 členů, jejich funkční období je 3 roky. Členství v Komisi je veřejnou funkcí.

Informace vztahující se k činnosti Komise, jejímu složení a rozhodování: § 51 zákona o audiovizi a odst. 8.1 Statutu fondu

 

Aktuální složení Komise:

Daniela Vopeláková Staníková (od 11. 2. 2020)

Nataša Slavíková (od 18. 5. 2022)

Lubomír Konečný (od 18. 5. 2022)

Ivana Košuličová (od 18. 5. 2022)

Ludmila Claussová (od 18. 5. 2022)