Seznamy

Seznam pobídkových projektů

 

Seznam obsahuje projekty ve všech fázích pobídkového procesu, které se řídí zákonem o audiovizi ve znění účinném od 1. 1. 2017 (registrace po 6. 5. 2016).

 

 

 

Seznam filmových pobídek vyplacených podle zákona o audiovizi ve znění účinném od 1.1. 2013 do 31. 12. 2016

 

Filmové pobídky vyplacené před vznikem SFKMG 2010-12