Seznamy

Pobídkové projekty, které se řídí zákonem o audiovizi ve znění účinném od 1. 1. 2017 (registrace po 6. 5. 2016):

 

Seznam pobídkových projektů 2020 - 2024

 

 

Seznam pobídkových projektů 2016 - 2019

 

Projekty jsou v seznamech řazeny podle čísel, která jsou jim přidělována okamžikem podání Žádosti o registraci (v daném roce).
Seznamy obsahují všechny projekty, které obdržely Osvědčení o registraci – včetně těch, které se nakonec v ČR nerealizovaly (nežádaly o evidenci ani o vyplacení pobídky).
Údaje o průběhu pobídkového procesu (jehož max. délka je 4 roky) jsou pravidelně aktualizovány.

 

 

Pobídkové projekty podle předchozích právních úprav: 

  

Seznam filmových pobídek vyplacených podle zákona o audiovizi ve znění účinném od 1.1. 2013 do 31. 12. 2016

 

Filmové pobídky vyplacené před vznikem SFKMG 2010-12