Czech Film Center

Czech Film Center (CFC) funguje od roku 2002 jako organizace zastupující národní kinematografii a filmový průmysl v zahraničí a propojující domácí a mezinárodní filmové prostředí.

CFC zastupuje národní kinematografii na významných filmových festivalech a trzích, je členem mezinárodních oborových organizací, partnerem festivalů a koprodukčních trhů, kterým doporučuje do jejich programu filmy různých žánrů a upozorňuje na zajímavé tvůrce, je pořadatelem různých přehlídek českých filmů v zahraničí. Na druhé straně poskytuje českým producentům konzultace, doporučuje jim například vhodnou festivalovou strategii, vzdělávací programy, koprodukční příležitosti nebo sales agenty.

Navazuje a udržuje kontakty v oblasti mezinárodního filmového průmyslu a pomáhá zapojovat český film v různých fázích vývoje do nových struktur fungujících v této oblasti. Aktivně vytváří příležitosti pro networking, organizuje koprodukční a tematická setkání, jako odborný partner se podílí na nejrůznějších projektech od vzdělávacích po prezentační.

CFC vydává unikátní roční katalogy i příležitostné publikace o českém filmu. Zahraničním filmovým profesionálům poskytuje aktuální informace o české kinematografii a filmovém průmyslu, možnostech financování a koprodukcí v ČR, o nové legislativě v této oblasti apod.

CFC věnuje hodně pozornosti filmům ve vývoji. Komunikuje s mezinárodními vzdělávacími programy a koprodukčními trhy a propojuje je s talentovanými českými filmaři. Organizuje prezentační fóra perspektivních filmových projektů a tvůrcům poskytuje možnost konzultace s předními odborníky z různých oblastí průmyslu.

 

www.filmcenter.cz