Czech Film Commission

Czech Film Commission (Česká filmová komise) propaguje Českou republiku jako atraktivní filmovou destinaci a slouží filmařům jako komplexní zdroj informací o českém audiovizuálním průmyslu, potenciálních lokacích, infrastruktuře a právních i finančních aspektech natáčení v ČR. Byla založena v roce 2004 a od 1. února 2017 je součástí Státního fondu kinematografie.

Czech Film Commission je nezávislým prostředníkem mezi lokálními a zahraničními filmaři na jedné straně a domácími úřady a institucemi na straně druhé. Napojuje zahraniční filmové tvůrce na lokální partnery, infrastrukturu a úřady a pomáhá koordinovat jejich aktivity. Pracuje na zlepšování podmínek pro natáčení v České republice na národní i regionální úrovni s cílem dosáhnout stabilního a vstřícného filmařského prostředí, které je schopné konkurovat ostatním zemím.

Zahraničním filmařům Czech Film Commission poskytuje
·        informace o podmínkách a možnostech filmování v ČR, od lokací, přes povolení až po aktuální právní předpisy
·         propojení s odpovídajícími místními partnery, kontaktní informace na poskytovatele služeb
·         podporu při obhlídkách lokací
·         podporu při komunikaci s národními a místními úřady
·         poradenství o finančních a koprodukčních možnostech
Českým filmařům nabízí
·         podporu při jednáních s úřady na národní i komunální úrovni
·         propojení s tuzemskými film friendly regiony
·         informace o filmových kancelářích v Evropě i ve světě a propojení s nimi v případě plánovaného natáčení v zahraničí
Regionům a městům v České republice poskytuje
·         pomoc s propagací a marketingem regionu jako filmové lokace
·         informace o plánovaných natáčeních
·         podporu při komunikaci s filmaři
·         konzultace při zakládání regionálních filmových kanceláří
·         vzdělávací akce

Kancelář Czech Film Commission byla založena z iniciativy Asociace producentů v audiovizi v roce 2004 v rámci neziskové organizace Česká filmová komora, o.p.s. a v letech 2013-2016 patřila pod příspěvkovou organizaci ministerstva kultury Národní filmový archiv. K 1. únoru 2017 přešla pod Státní fond kinematografie. Je členem mezinárodních asociací European Film Commissions Network (EUFCN) a Association of Film Commissioners International (AFCI). 

http://www.filmcommission.cz/cs