Kontakty

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
sekretariat (zavináč) fondkinematografie.cz
sekretariát ředitelky tel.: +420 224 301 278

Kontakt pro žadatele:

Oddělení filmových pobídek  +420 778 718 541

Oddělení podpory kinematografie +420 778 484 928

 

Audiovizuální poplatky (kino, TV, satelit, kabel, VOD)

tel: 224 301 273

Kontakt pro elektronický systém PORT:
tel: 724 329 949
e-mail: sup.port (zavináč) fondkinematografie.cz

ID datové schránky: ng8unnb

IČ: 01454455
č. účtu: 29720001/0710
(ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1)

Elektronická adresa podatelny:  epodatelna (zavináč) fondkinematografie.cz
Adresa je určena pro příjem veškerých zpráv se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. E-podatelna přijímá a zpracovává pouze elektronicky podepsané e-maily, u kterých lze identifikovat odesílatele. E-maily, které nebudou elektronicky podepsané, budou vyřazené jako spam a nedojde k jejich zpracování.

Úřední hodiny podatelny:

pondělí  9.00 — 14.00 hodin

středa    9.00  --14.00 hodin

 

Helena Bezděk Fraňková, ředitelka —  helena.frankova (zavináč) fondkinematografie.cz

 
Sekretariát fondu:
 
Libuše Koudelková  — 224 301 276 , 778 712 468, libuse.koudelkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(personalistka)
Pavla Šmerhová —  224 301 278, 724 475 899pavla.smerhova (zavináč) fondkinematografie.cz , sekretariat (zavináč) fondkinematografie.cz
(asistentka ředitelky)
Ivana Němečková — 224 301 278, 778 468 619, ivana.nemeckova (zavináč) fondkinematografie.cz , sekretariat (zavináč) fondkinematografie.cz
(asistentka ředitelky)
Lucie Spudilová  —  725 001 304, lucie.spudilova (zavináč) fondkinematografie.cz
(právník)
Reem Suková — 224 301 019, 606 913 322, reem.sukova (zavináč) fondkinematografie.cz
(právník)
Barbora Čechová — 702 091 685, barbora.cechova (zavináč) fonkinematografie.cz
(právník)
Dalibor Šulc — 774 062 878, dalibor.sulc (zavináč) fonkinematografie.cz
(interní auditor)
Monika Bartošová — 773 738 853monika.bartosova (zavináč) fondkinematografie.cz
(tajemnice Rady a Výboru)
Jana Borde Kalinová — 604 227 712, jana.kalinova (zavináč) fondkinematografie.cz
(organizační pracovnice Rady a Výboru)

oddělení ekonomické a provozní:
 
Šimona Kruková —  224 301 271,  606 769 328, simona.krukova (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent — výdaje podpor, správa státních dodací)
Stanislava Staňková — 224 301 190, 774 465 680, stanislava.stankova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(referent — výdaje ostatní)
 
Věra Viceníková — 770 127 649,  vera.vicenikova (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent obchodování s licencemi)
Věra Józsová — 224 301 273, 778 484 927, vera.jozsova (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent poplatků)
Kateřina Březinová — 224 301 273, 770 127 726, katerina.brezinova (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent poplatků)

oddělení podpory kinematografie:
 
Pavla Polívková —  778 484 928,pavla.polivkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(vedoucí oddělení podpory kinematografie , okruhy: propagace, publikační činnost a činnost v oblasti filmové vědy)
Jana Pišvejcová —  702 010 457, jana.pisvejcova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(projektový administrátor okruhu, okruhy: výroba : minority, hraný film, animovaný film)
Róbert Vašek — 770 147 531, robert.vasek (zavináč) fondkinematografie.cz
(ekonom)
Kristýna Mílová — 771 274 780, kristyna.milova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(ekonomka)
Michala Volmuthová —  773 738 850, michala.volmuthova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(projektový administrátor okruhu, okruhy: vývoj: hraný film, dokument, animovaný film)
Soňa Košťálková —  778 484 929, sona.kostalkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(projektový administrátor okruhu, okruhy: distribuce, festivaly,vzdělávání a výchova,zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví )
Kateřina Košická — 773 750 341, katerina.kosicka (zavináč) fondkinematografie.cz
(projektový administrátor okruhu, okruhy: technický rozvoj; výroba: experiment, debut, dokument; koprodukční statuty)
Lenka Hanusová  —  778 972 997, lenka.hanusova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(projektový administrátor výzev na Vývoj první verze scénáře)
Marie Ilkivová  —  775 326 941, marie.ilkivova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(projektový administrátor okruhu)

 

oddělení filmových pobídek:


Pavla Mrázková —  224 301 286, 778 718 541, pavla.mrazkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(vedoucí oddělení filmových pobídek)
Jarmila Jánská —  773 750 232, jarmila.janska (zavináč) fondkinematografie.cz
(ekonomka)
Tereza Klementová – 770 139 410, tereza.klementova (zavináč) fondkinematografie.cz
(administrátorka)

oddělení výzkumu a komunikace:
 
Jiří Vaněk — 777 501 624, jiri.vanek (zavinac) fondkinematografie.cz
(koordinátor komunikace)
Veronika Lengálová — 224 301 275, 778 484 926, veronika.lengalova (zavinac) fondkinematografie.cz
(referentka výzkumu a audiovizuální statistiky)
Aneta Klimešová — 224 301 275, 724 329 949, aneta.klimesova (zavinac) fondkinematografie.cz
(referentka výzkumu)
 
oddělení České filmové centrum (Czech Film Center)
www.filmcenter.cz
Markéta Šantrochová  — 724 329 948, marketa (zavináč) filmcenter.cz
(vedoucí Czech Film Center / Head of Czech Film Center) 
Barbora Lochmanová  —  778 487 863, barbora (zavináč) filmcenter.cz
(festivalový koordinátor — hraný film / Festival Relations — Feature Films)
Vítězslav Chovanec — 778 487 864, vitezslav (zavináč) filmcenter.cz
(festivalový koordinátor — dokumentární a krátký film / Festival Relations — Documentary and Short films)
Luděk Čertík — 601 326 883, ludek (zavináč) filmcenter.cz 
(Editor)
Magdalena Makovská — 774 316 427, magda (zavináč) filmcenter.cz
(administrátorka, produkční / Office Manager, Production Assistant)

oddělení Česká filmová komise (Czech Film Commission)
Pavlína Žipková — 603 554 044, pavlina (zavináč) filmcommission.cz
(vedoucí Czech Film Commission/ Head of Czech Film Commission)
Jana Arora — 778 543 290, jana (zavináč) filmcommission.cz
(editorka)