Kontakty

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7
sekretariat (zavináč) fondkinematografie.cz
tel.: +420 224 301 278

Kontakt pro žadatele:
film. podpory tel: 224 301 285
film. pobídky tel.: 224 301 286

Audiovizuální poplatky (kino, TV, satelit, kabel, VOD)

tel: 224 301 273

 

ID datové schránky: ng8unnb

IČ: 01454455
č. účtu: 29720001/0710
(ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1)

Úřední hodiny podatelny:
pondělí:  8.30 - 11.00    12.00 - 14.00 hodin
úterý:      8.30 - 11.00    12.00 - 14.00 hodin
středa:    8.30 - 11.00    12.00 - 14.00 hodin
čtvrtek:   8.30 - 11.00    12.00 - 14.00 hodin
pátek:     8.30 - 13.00 hodin

(v prosinci platí upravená doba úředních hodin — viz zde)

Helena Bezděk Fraňková, ředitelka —  helena.frankova (zavináč) fondkinematografie.cz

Sekretariát fondu:
 
Libuše Koudelková  — 224 301 276 , 778 712 468 , libuse.koudelkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(personalista)
Pavla Šmerhová —  224 301 278, 724 475 899 , pavla.smerhova (zavináč) fondkinematografie.cz , sekretariat (zavináč) fondkinematografie.cz
(asistentka ředitelky)
Ivana Němečková — 224 301 278, 778 468 619 ,  ivana.nemeckova (zavináč) fondkinematografie.cz , sekretariat (zavináč) fondkinematografie.cz
(asistentka ředitelky)
Lucie Spudilová  — 224 301 274, 725 001 304 , lucie.spudilova (zavináč) fondkinematografie.cz
(právník)
Reem Suková — 224 301 019, reem.sukova (zavináč) fondkinematografie.cz
(právník)
Tereza Ivanovová — 702 091 685, tereza.ivanovova (zavináč) fonkinematografie.cz
(právník)
Monika Bartošová — 224 301 362, 773 738 853monika.bartosova (zavináč) fondkinematografie.cz
(tajemnice Rady a Výboru)
Jana Borde Kalinová — 604 227 712, jana.kalinova (zavináč) fondkinematografie.cz
(tajemnice Rady a Výboru)

oddělení ekonomické a provozní:
 
Milan Bouška  —  224 301 273, 777 803 803, milan.bouska (zavinac) fondkinematografie.cz
(vedoucí ekonomicko — provozního oddělení)
Šimona Kruková —  224 301 271,  606 769 328, simona.krukova (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent — výdaje podpor, správa státních dodací)
Stanislava Staňková — 224 301 190, 774 465 680, stanislava.stankova(zavináč) fondkinematografie.cz 
(referent — výdaje ostatní)
Petra Kracíková — 224 301 273, petra.kracikova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(ekonom, správce rozpočtu)
Jan Doležal — 603 845 103 , jan.dolezal (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent IT)
Věra Viceníková — 770 127 649,  vera.vicenikova (zavináč) fondkinematografie.cz
(referent obchodování s licencemi)
Jindřiška Prokůpková — 778 484 927,  jindriska.prokupkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(ekonom)

oddělení podpory kinematografie:
 
Pavla Polívková —  224 301 285, 778 484 928 pavla.polivkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(vedoucí oddělení podpory kinematografie , okruhy: propagace, publikační činnost a činnost v oblasti filmové vědy)
Jana Pišvejcová —  224 301 284, 702 010 457, jana.pisvejcova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(projektový administrátor okruhu, okruhy: výroba : minority, hraný film, animovaný film)
Róbert Vašek — 770 147 531, robert.vasek (zavináč) fondkinematografie.cz
(ekonom)
Michala Volmuthová — 224 301 312, 773 738 850, michala.volmuthova (zavináč) fondkinematografie.cz 
(projektový administrátor okruhu, okruhy: vývoj)
Soňa Košťálková —  224 301 287 ,778 484 929 sona.kostalkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(projektový administrátor okruhu, okruhy: distribuce, festivaly,vzdělávání a výchova,zachování a zpřístupňování národního filmového dědictví )
Kateřina Košická —224 301 203 , 773 750 341 , katerina.kosicka (zavináč) fondkinematografie.cz
(projektový administrátor okruhu, okruhy: vývoj: dokument, debut; technický rozvoj; výroba: experiment, debut, dokument; Koprodukční statuty)
 

oddělení filmových pobídek:

Pavla Mrázková —  224 301 286, 778 718 541, pavla.mrazkova (zavináč) fondkinematografie.cz
(vedoucí oddělení filmových pobídek)
Iveta Schwarzová —  224 301 286, 770 127 726, iveta.schwarzova (zavináč) fondkinematografie.cz
(projektový administrátor)
Jan Tyl —  224 301 286 ,773 750 232 ,  jan.tyl (zavináč) fondkinematografie.cz
(ekonom na filmové pobídky)

oddělení výzkumu a komunikace: 
 
Helena Vymazalová — 224 301 275, 724 329 949, helena.vymazalova (zavinac) fondkinematografie.cz
(referentka audiovizuální statistiky)
Jiří Vaněk — 777 501 624, jiri.vanek (zavinac) fondkinematografie.cz
(koordinátor komunikace)
Veronika Lengálová — 224 301 275, 778 484 926, veronika.lengalova (zavinac) fondkinematografie.cz
(referentka výzkumu)
 
 
oddělení České filmové centrum (Czech Film Center)
www.filmcenter.cz
Markéta Šantrochová  — 724 329 948, marketa (zavináč) filmcenter.cz
(vedoucí Czech Film Center / Head of Czech Film Center) 
Barbora Ligasová  —  778 487 863, barbora (zavináč) filmcenter.cz
(Festivalový koordinátor — hraný film / Festival Relations — Feature Films)
Vítězslav Chovanec — 778 487 864, vitezslav (zavináč) filmcenter.cz
(Festivalový koordinátor — dokumentární a krátký film / Festival Relations — Documentary and Short films)
Jaroslav Kejzlar — 601 326 883,jaroslav (zavináč) filmcenter.cz
(Editor)
Magdalena Rajlichová — 774 316 427, magda (zavináč) filmcenter.cz
(Administrátorka, produkční / Office Manager, Production Assistant)

oddělení Česká filmová komise (Czech Film Commission)
www.filmcommission.cz
Pavlína Žipková — 603 554 044, pavlina (zavináč) filmcommission.cz
(vedoucí Czech Film Commission/ Head of Czech Film Commission)
Ludmila Claussová — 728 132 026, ludmila (zavináč) filmcommission.cz
(Referent projektů / Producers‘ Liaison)
Petra  Marková — 778 543 290, petra (zavináč) filmcommission.cz
(Referent projektů / Producers‘ Liaison)