2018-1-7-29 Kompletní vývoj animovaného filmu

Na svém zasedání 6. až 8. března hodnotila Rada Státního fondu kinematografie výzvu zaměřenou na kompletní vývoj animovaných filmů. Ve výzvě se sešlo celkem devět projektů od devíti produkčních společností, mezi nimiž byla většina již zavedených a zkušených společností i dvě zcela nové, které žádaly poprvé. Tři projekty, které v minulé výzvě dosáhly více než 70 bodů, byly podány podruhé. Z toho důvodu přikročila Rada k již v minulém roce avizovanému navýšení alokace v této výzvě ze 4 na 7 milionů korun, aby mohla podpořit více kvalitních projektů. Celkový požadavek všech projektů byl nakonec 5,6 milionů korun, tedy nižší než alokovaná částka.

Mezi žádostmi byly dva celovečerní projekty a sedm žádostí směřovalo k vývoji krátkometrážních či středometrážních filmů. Z hlediska cílové skupiny bylo šest projektů určeno především dětským divákům, tři projekty míří k dospělým.

Z přihlášených devíti projektů bylo sedm ohodnoceno více než 70 body potřebnými k udělení podpory. Vzhledem k tomu, že alokovaná částka byla vyšší než požadavek žadatelů, všechny tyto projekty byly podpořeny požadovanou částkou. Jeden z projektů neshledala Rada natolik kvalitní a připravený, aby ho mohla podpořit, další nepodpořený projekt se potom dle mínění Rady míjí s prioritami této výzvy. Alokovaná částka nebyla vyčerpána.

Rada Státního fondu české kinematografie konstatuje, že většina uskutečněných slyšení prokázala velmi dobrou připravenost žadatelů jak po producentské, tak po kreativní stránce.

Hodnocení

Výsledky rozhodování